AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Wonen met toekomstwaarde


Toekomstwaarde
Als je auto niet meer voldoet, koop je een nieuw exemplaar dat beter past bij je eisen. En plak je er niet een stukje nieuwe auto aan, zoals we dat in de woningbouw wel doen.

Breken en bouwen, bouwen en breken.

Het schijnt bij elkaar te horen, zowel in verbouw als in nieuwbouw.
Breken om de gemaakte bouwfouten te herstellen leidt bij nieuwbouw sowieso al tot 10 procent faalkosten. Dat is dus zonder die spreek-woordelijke opdrachtgever die tijdens de bouw verzint, dat het ontwerp toch even bij nader inzien effe iets anders ...
Breken en bouwen bij verbouwingen in een bewoond huis. Je gunt het je ergste vijand niet.
Slim bouwen moet dan ook waargemaakt worden op diverse fronten,
eindigend met goede bouworganisatie van de vakbekwame bouwers,
een technisch deskundige bouwvoorbereiding inclusief het bouwplan,
en beginnend met een langere termijn visie op Wat willen we met dit
nieuwe gebouw?

... eigenlijk wil je dat niet
Breken en bouwen, eigenlijk wil je dat niet. Het is toch de bedoeling dat een gebouw langer meegaat voor de bewoners als een enkele levensfase. Een huis voor de  baby-kinderwagenfase, voor de golfkarfase in de gang of voor de rollatorfase. Want breken en verbouwen/ aanpassen betekent desinvesteren. Wat zowel uit financieel- als uit oogpunt van duurzaamheid zeer onvoordelig uitpakt.


Generatiebestendige geschiktheid
Generatie-bestendige geschiktheid, dat wil je. Verschillende levensfasen leiden dan wel steeds tot veranderende eisen aan de woning. Maar dat moet geen reden zijn te moeten verhuizen of te moeten verbouwen.
Zodat bijvoorbeeld een optredend gezondheidsgebrek niet automatisch leidt tot gedwongen verhuizen. Of positiever, Of dat de toevallige zwangerschap niet noodzakelijkerwijze noopt tot op zoek gaan naar een nieuw huis

Toekomstwaarde
AAM-Beeld-Architectuur streeft ernaar om voor minstens twee opeenvolgende levensfase een verkenning te doen voor de bewoner.
Het inbouwen van "interne flexibiliteit" in een woningplan, dat is het overwegen waard als eerste stap. En dat kost minder tijd dan het slopen van een verkeerd geplaatst beton-binnenwandje.
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen