AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

4 implementatie-niveaus
Woning geschikt voor levensduurbestendige bewoning door bouwplan te analyseren op aanwezigheid technische voorzieningen door middel van 9 prestatie-eisen. Eigenlijk wordt er beoordeeld wat de EXTRA voorzieningen zijn ten opzichte van het minimum, het bouwbesluitniveau. Ideaal zou “misschien” zijn om voorzieningen te treffen waarbij alle voorzieningen zijn geïnstalleerd waarmee alle handicaps niet meer leiden tot inperking van de leefmogelijkheden.   Op een zodanige wijze aangebracht, dat verkeerd gebruik uitgesloten is, Intrinsiek goed dus. Hiermee hebben we de 2 uitersten van de schaal voor implementatieniveau:
  • Niveau 0, voldoet zelfs niet aan bouwbesluitniveau
  • Niveau 1, Minimaal Bouwbesluitniveau
  • Niveau 4, Intrinsiek goed, voorziening aangebracht, geen misbruik
"The sky is the limit" maar ook erg duur. Toepassing op grotere schaal van een tussenniveau van implementatie is misschien profijtelijker:
  • Niveau 2, Intentioneel aangebracht, wel gepland, niet aangebracht
  • Niveau 3, Maximaal voorzieningen aangebracht, kans op misbruik
Veel gezondheidsproblemen treffen echter een kleine minderheid        (10 %) van alle senioren. Intentionele Implementatie vormt dan de eigenlijke belofte. Plan en voorzie de technische voorziening, incl. bevestigingspunten, monteer zo nodig op afroep (maar wel snel).
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen