AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Innovatie uitdaging 2040
Echter bouwinnovatie betekent vooral weet hebben van het gebruikersprobleem. Bouwers zijn goed in oplossen technische vragen, Hoe te fabriceren?
Ontwerpers/ architecten zouden hun klassieke taak kunnen oppakken
door vorm te geven aan de nieuwe woning voor de gewijzigde
bewonersmarkt. Met concepten voor de nieuwe woning een brug te slaan tussen bewoners en fabricant. Te vertalen,
Wat de verwachting is van bewoners van zijn huis?
Welke woningvorm voldoet aan die wijzigende woonbehoeften? 
Daarvoor te bevragen de meest betrokkenen, de bewoners, eventueel via onderzoek uit de menswetenschappen, inclusief de gerontologogie
Waarom veranderen die woonwensen? 


Weet hebben van feit, dat komende 20 jaar meer dan 1 miljoen woningen erbij komen,dat daarvan 1,1 miljoen of meer extra seniorenwoningen zijn.
Te weten dat die woningen vooral in bestaande woonkernen en wijken gebouwd zullen worden. Hoe te combineren energiegebruik, functionele bruikbaarheid, duurzaam materiaalgebruik (slopen) en slim ombouwen?
Dat ingespeeld zal moeten worden op een breed uitwaaierende vraag van bewoners (ook in functionele zin), dat het daarom handiger is die bewoner maar gewoon de zeggenschap te geven over de aan te brengen kwaliteiten in zijn woning. Woningen die niet verkocht worden, worden niet gebouwd.
Flexibiliteit. Weet te hebben dat de woning dus een intrinsieke flexibiliteit zal moeten hebben. Ander gebruik ZONDER verdere grote verbouwingen.
Weet te hebben van schijnbare onoverwinnelijke blokkades om een groot deel van huidige woningvoorraad om te bouwen tot seniorengeschikt wonen.
Weet te hebben dat innovaties een bouwbedrijf een voorsprong in markt kunnen opleveren.
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen