AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Zelfredzaam wonen
Zelfredzaam bouwen legt extra prestatie-eisen op aan het ontwerp en uitvoering van woningbouwprojecten. Globaal gezien denkt men dan al snel dat zelfredzaam bouwen daarmee een extra luxe is, want meer kwaliteit is meer bouwkosten, niet toch ?
Extra voorzieningen in huis aanbrengen kost geld. De meerkosten voor extra voorzieningen zijn beperkt als de bouwkundige voorzieningen samenvallen met die voor duurzaam bouwen. Hoe eerder aangebracht hoe langer profijt. Een kwestie van goed plannen, c.q. ontwerpen. Bovendien, zelfredzaam bouwen bespaart de maatschappij zorgkosten! De aangebrachte voorzieningen en daardoor
verbeterde  wooncondities / kunnen namelijk leiden tot een verminderde noodzaak tot professionele verzorging en verpleging (AWBZ). Bovendien verhogen betere wooncondities vaak tevens het wooncomfort. Dus vanaf de eerste dag heeft de bewoner plezier van de getroffen bouwkundige voorzieningen.
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen