AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Generatiebestendige wijk
Om de sociale cohesie van de buurten/ wijken te verstevigen wordt heden door de overheid gepropageerd de Generatiebestendige wijk.
Ondanks individueel toenemende zorgbehoefte zal de burger toch in zijn eigen wijk kunnen blijven wonen.
Dit stelt echter wel voorwaarden aan de stedenbouwkundige kwaliteit.
Er zal op wijkniveau, en per woonkern navolgende voorzieningen zijn:
  • voldoende aantal voor ouderen geschikte (zelfredzame ) woningen, in de woningvoorraad is realiseren van geschikte woning een bereikbaar doel: kwaliteitsniveau, bereikbaar woonkostenniveau (lage huur/ hypotheek, gering energiegebruik, ingeperkte onderhoudsgevoeligheid)
  • bereikbaarheid fysiek woonomgeving, rolstoeltoegankelijkheid en overige woningaanpassingen waar leven met chronisch gebrek mogelijk is
  • bereikbaarheid voorzieningen dagelijkse leven (loopafstand)
  • zorg-infrastuctuur voor zorg op maat van het individu aan huis.


Zie voor een toepassing van dit principe bijvoorbeeld het gebouw Multi Functionele Accommodatie BaLaDe te Waalwijk, waarbinnen August van Vliet in het bestuur BEL Plus Zorg betrokken is. www.balade.nl
Maar ook bij de advisering van de gebouwen "Crescendo" in Maaswaard Venlo en de woongebouwen "Hertogin Isabella" en "Markies Spinola" in Het Rienke te Venlo.

AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen