AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

August van Vliet

Wie draagt AAM-Beeld-Architectuur? Met wie doe je zaken en zul je vertrouwen mogen hebben dat hij je een behoorlijk handje helpt in het moeilijke proces van bouwen en breken. 
De persoon van de adviseur en zijn werkaanpak is wezenlijk van belang. August van Vliet is een oude rot in het architectenvak, die de klappen van de zweep kent. 
Met in het werk een sterke nadruk op het samen schetsen aan de nieuwe woonplek. Maar ook door te onderzoeken wat de wens achter die bouwvraag is. Zodat het maximale aan (vorm EN functie) kwaliteit uit de ontwerpopgave gehaald kan worden. 
 
1970-1977 
student TU Eindhoven                                            
1978 tot 1981 projectarchitect Maastricht, grote woningprojecten
1981 tot 1987 restauratiearchitect in Heusden a/d Maas
1988 tot 1997 brede architect maatschap in Waalwijk,   specialisatie in bedrijfspanden, huisarchitect bij ABN (AMRO)

1998 tot 2004 werkend aan proefschrift bij TU-Eindhoven,    
.                     Promotie 2004 proefschrift Zelfredzaam Wonen.

2002 /2003 beleidsmedewerker Bouwcollege
(Ziekenhuisvoorzieningen).
Vanaf 2005 architect en onderzoeker/ adviseur seniorenhuisvesting.

Architect lid BNA, lid VIBA,
bestuurslid BELPlusZorg,
Brainport 2020
  
International Society for Gerontechnology ISG.                  

AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen