AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Promotie-onderzoek
Is zelfredzame woningkwaliteit niet oude wijn in nieuwe zak domotica?
Welke extra aanpassingen aan de “normale ”woning zijn er nodig?
Waarop te letten bij het uitzoeken van je woonsituatie voor de oude dag ?
Tevens is deze systematiek pro-actief in te zetten in de advisering aan bewoners door huisarts, ergotherapeut en/ of woonconsulenten.
Wat voor de individuele bewoner geldt, geldt voor de hele bevolkingsgroep. Dat roept een serie vragen op:
Welke effect van vergrijzing is er op de woningvraag tot 2030?
De woningmarkt voor senioren, hoe gaat die eruit zien?                         Is het kwantitatief aanbod van seniorenwoningen afdoende?
Hoe herken je voor zelfredzame bewoning geschikte huizen ?
In het proefschrift zijn opgenomen:
  • Beredeneerd kwantitatief: zelfredzaam bouwen spaart ¼ zorgkosten
  • Een zelfredzaamheidsroos die voor bouwplan aangeeft de relatieve winst aan vermeden zorgkosten
  • Een zelfredzaamheidsscore die voor een bouwplan aangeeft de relatieve kracht van plan in vermijden van zorgkosten
  • Een waaier van 12 voorbeeldplannen met toegepaste scores.

AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen