AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

seniorenwonen, mijn ding
 

Seniorenwonen is mijn ding.
De meeste sprookjes eindigen dan wel met:
En ze leefden nog lang en gelukkig!
Maar maak dat sprookje als maatschappij maar eens waar!

Senioren zullen steeds meer hun zelfstandig wonen voortzetten. 
Thuis blijven wonen lijkt heden een gangbaar idee, in 2004 was dat nog 'n schokkend bericht. Ieder was toch een plekje in het verzorgingshuis beloofd? Waar alles voor je verzorgd werd?
Want zijn de huidige woningen wel geschikt om levenslang te blijven wonen, zelfs als ziekten en gebreken zich aandienen? Welke aanpassingen zijn dan nodig en is dat technisch wel mogelijk?Het proefschrift Zelfredzaam Wonen (van Vliet, 2004) bevat een methodiek om snel te kunnen herkennen geschiktheid van woningen voor levensduurbestendige zelfredzame bewoning
Daarnaast is van Vliet bij het Bouwcollege direct betrokken bij opzet de Bouwmaatstaven verblijfsvoorzieningen AWBZ 2003.
Dit verstrekt formele richtlijnen voor bouw van verpleeg- en verzorgingshuizen nieuwe stijl.

Crescendo
in Maaswaard, Venlo (gereed 2012) ,
een combinatie van verzorgingshuiswoningen, huurwoningen en verpleeg-groepswoningen bood een eerste kans op realisatie van de ideeën.

Daarnaast als bestuurder van Balade gezondheidscentrum in de Multi Functionele Accommodatie BaLaDe te Waalwijk betrokken bij iniatieven "Hart voor de Wijk" in Waalwijk. Op welke wijze voorzieningen in de wijk realiseren/ behouden, dat ook ouderen zelfredzaam kunnen (ver)blijven wonen. Zodat voor veel mensen het leven als een weldadig sprookje mag zijn.

Tesamen met de aanwezige architect-bagage geeft dit unieke expertise op het vlak van Wonen met Zorg en Welzijn.
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen