AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Utiliteitsbouw
Antoniuskerk te Waalwijk  2004                                                          Concept uitgewerkt in samenwerking met dr.Sander de Jonge

De stedelijke opgave, deze ruimte met zijn gebrandschilderd glas te behouden als cultuur-historisch monument
De technische interieur-architectuuropgave is om in een grote zaal met bestaande een rechte bankopstelling van 1000 plaatsen een kleinere nieuwe opstelling te maken met 300 plaatsen die tevens bij weinig kerkgangers intiem blijft.
De gerealiseerde technische uitdaging om de bestaande bankopstelling te hergebruiken door deze slim te verzagen en te herplaatsen (vrijwiligerswerk).

Het scherm als een tijdelijke afscheiding van oude altaar
Het nieuwe lage oostraam achter altaar om het binnenvallend lage daglicht van de beginnende dag te kunnen vangen.De banale opgave was om geld te verdienen aan verkoop van grond onder bestaande pastoorswoning en pastoorstuin. Voor een nieuw-voor-oud bouwplan met gesloten beurs.     
      
De ruimtelijke binnenarchitectuur-opgave was om de grote ruimte met zijn monumentatle galsa-in-lood ramen geheel intact te laten, en toch plek te maken voor een intieme kerkviering. Zelfs als er maar enige tientallen gelovigen aanwezig zijn.

De stedenbouwkundige opgave was om de intimiteit van het verhoogde voorplein te herstellen door een slimme plaatsing van de nieuwe pastors-woning. De rituele opgang vorm te geven vanuit het publieke domein naar een open voorhof, waarna vandaar uit de liturgische ruimte betreden
wordt betreden.


Denk daarbij ook aan de besloten plek, waar bruid en bruidegom de maatschappij intreden, of de overledene wordt begeleid naar zijn laatste rustplaats (oprit en voorplein begaanbaar voor auto)
Koetshuis Heusden, in glorie hersteld 1986In 1986 is het Koetshuis aan Burchtplein 5 herbouwd en ingericht als kantoor- werkplaats voor de Woningstichting Heusden. Dit als formele afsluiting van de betrokkenheid van de toenmalige gemeente
als opdrachtgever voor bouwprojecten. Waarbij het stokje overgegeven werd aan de Woningstichting.
Nieuwbouw met de oude stenen van het deels gesloopte pand. Detailleringen en bijzondere details
het houtsnijwerk-ornament van Jan Simonis boven de deur, verbeeldend de hoop voor de mensen in de vesting. De oude sluitsteen boven de poort herplaatst.
Officiële sluitsteen voor de restauratie van het restauratieprogramma voor de vesting Heusden.


Duo-Artsenpraktijk Mr. van Coothstraat 49, Waalwijk 1990
Bij uitbreiding van een bestaand pand te letten op het karakter van het bestaande pand. Duidelijk te laten zien waar de eigentijdse uitbreiding begint..
En tegelijk een Eye-catcher te maken van dit publieke gebouw


AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen