AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Wonen met Zorg: Advies
 
                                                   Het proefschrift Zelfredzaam Wonen (van Vliet, 2004) stelt dat levensduurbestendig wonen strategisch het beste gekozen kan worden op vrij jonge leeftijd, in de mediore levensfase. Deze strategische keuze is effectief als voorzorgsmaatregel om zelfredzaam wonen te garanderen, zelfs bij chronische gezondheidsbeperkingen.
Als pdf te copie-eren

Op volkhuisvestingsschaal leidt de vergrijzing komende decennia tot een nood aan kwalitatief geschikte woningen voor senioren.
Tot 2030 een volume van 1,1 miljoen geschikte seniorenwoningen erbij bouwen, maar hoe? Een
uitdagend marktpotentieel  
Proefschrift Zelfredzaam Wonen geeft gereedschap waarmee doelgericht is te sturen op het realiseren van woningkwaliteit en geschiktheid woningen. De expertise is ontwikkeld vanuit bouwkunde en vanuit gerontologie.
Gerontechnology 2012,vol.11nr.2 paper page 312          doi:10.4017/igt2012.11.02.550.718
De expertise in seniorenhuisvesting die is opgebouwd vanuit het proefschrift Zelfredzaam Wonen en daaropvolgende activiteiten is goed inzetbaar buiten het kader van de eigen projecten.
AAM-Beeld biedt aan Advies aangaande het te realiseren kwaliteitsniveau in de woningvoorraad. Comfortabel en gezond ontworpen.
Zie Maaswaard Venlo, gebouw crescendo

Doelgroep: institutionele woningbouwers, beleggers woningportefeuille.
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen