AAM-Beeld
Architectuur

AAM-Beeld

Woonhuis: Ontwerp

Wonen met Zorg: Advies

Zelfredzaam wonen: proefschrift

Projecten in Beeld

Contact

Algemene Pagina

Architect Plus

August van Vliet

Zelfredzaam Wonen

Seniorenhuisvesting
“Ouderdom komt met gebreken" zei Seneca de Jongere. Alsof oudere mensen afgeschreven zijn en een overlast voor de maatschappij. Ouderen, deze groep is echter niet identiek aan de senioren. Waarbij de senioren staan voor de derde levensfase, uitgetreden uit het beroepsleven. Er zal echter onderscheid gemaakt moeten worden tussen diegenen, die nog vitaal zijn – nu medioren genoemd—en diegenen die in hun laatste levensfase (plm. 7 jaar) chronisch ernstige hinder hebben van gezondheidsbeperkingen(inclusief fragiliteit) die het sociaal functioneren sterk inperken.
Het beeld is aanwezig dat alle senioren tot die laatste groep behoren en alle in een verzorgingshuis wonen (behalve de eigen (groot)ouders).

Ouderen wonen gewoon thuis
Ouderen wonen gewoon thuis, behoudens extreme blijvende achteruitgang van hun gezondheid. Tachtig procent van de 75 plussers woont gewoon thuis. Al dan niet met een of meer lichamelijke klachten. Thuis wonen is ook wat de meeste mensen zelf willen.
De vraag is of de gangbare gezinswoning, meest in twee verdiepingen, wel geschikt is om tot het levenseind goed uit de voeten te kunnen.

Er is veel te winnen indien ouderen in een  geschikte (nultrede) woning betrekken. In een prettige woonomgeving in de nabijheid van alle voorzieningen. Bij voorkeur met een eigen tuintje.
Gek genoeg willen we dat bijna allemaal wel. 
Tijd om ouderenhuisvesting af te schaffen en voor allen woningen te bouwen die geschikt zijn, ook voor ouderen.
 
AAM-BeeldWoonhuis: OntwerpWonen met Zorg: AdviesZelfredzaam wonen: proefschriftProjecten in BeeldContactAlgemene PaginaArchitect PlusAugust van VlietZelfredzaam Wonen